Trụ sở văn phòng làm việc Công ty CP Công trình Cầu phà TP. HCM

Trụ sở văn phòng làm việc Công ty CP Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh

thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị trụ sở văn phòng làm việc Cty Cầu Phà

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Kiểm định 2

Công tác kiểm định cầu năm 2018 trên địa bàn do KQLGTDDTS3 quản lý

Scroll to Top