Rừng sắc

Sửa chữa vừa đường Rừng Sác ( đoạn KM27+300 đến KM27+900)

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Hoàng diệu

Sửa chữa đường Hoàng Diệu( từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Khánh Hội )

Scroll to Top