Rạch Cây

Sửa chữa gia cố tường cánh đường vào cầu Rạch Cây

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Hoàng diệu

Sửa chữa đường Hoàng Diệu( từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Khánh Hội )

QL 1A

Thay thế dải phân cách trên QL1( Từ nút Thủ Đức đến cầu Bình Phước)

Scroll to Top