Kiểm định khu 2

Gói thầu số 2: Kiểm định cầu Giồng Ông Tố 3, cầu Thủ Thiêm

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Kiểm định 2

Công tác kiểm định cầu năm 2018 trên địa bàn do KQLGTDDTS3 quản lý

Scroll to Top