Kiểm định khu 2

Gói thầu số 2: Kiểm định cầu Giồng Ông Tố 3, cầu Thủ Thiêm

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Rừng sắc

Sửa chữa vừa đường Rừng Sác ( đoạn KM27+300 đến KM27+900)

Scroll to Top