Kiểm định 2

Công tác kiểm định cầu năm 2018 trên địa bàn do KQLGTDDTS3 quản lý

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Chánh hưng

Cải tạo, tăng cừơng mảng xanh dạ cầu Chánh Hưng

Scroll to Top