Chánh hưng

Cải tạo, tăng cừơng mảng xanh dạ cầu Chánh Hưng

Chia sẽ

Share on facebook
Share on skype
Share on email

Dự án khác

Nơ trang long

Sửa chữa nâng cấp cầu vượt đi bộ trên đường Nơ Trang Long, trước bệnh viện Ung Bướu.

Scroll to Top